DISTRIBUIȚI
avocat-gaspar-daniel

Reporter: Care sunt modificările aduse la noul Cod Penal și Procedură Penală?

Avocat Daniel Gașpar: O modificare importanta a Codului Penal are în vedere recidiviştii. Astfel, persoanele care comit fapte în stare de concurs sau recidivă vor avea parte de sancţiuni mai drastice. Dacă se comit mai multe infracţiuni în concurs, judecătorul va aplica pedeapsa cea mai grea şi un spor obligatoriu de o treime din celelalte pedepse. În cazul recidiviştilor, limitele pedepsei pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.

Noul Cod Penal aduce modificări radicale în ceea ce privește cuantumul  pedepselor aplicate, minimum și maximum pentru infracțiuni cum ar fi: furtul, înșelăciunea, tâlharia, infracțiuni pe care le întâlnim foarte des. Avem redus cuantumul pedepsei pentru  infracțiunea de furt de  la o  pedeapsă de 1-12 ani la o pedeapsă de 6 luni-3 ani, sau amendă. Dacă înainte pentru furtul unei sume de 10 lei să spunem  pedeapsa era până la 12 ani, acum avem chiar posibilitatea ca părțile să se împace în cadrul acestei infracțiuni. Chiar dacă îți intră în casă și îți sustrage bunuri în valoare de 100.000 euro,  sau dacă îți sustrage 50 euro din buzunar, părțile implicate, respectiv autorul și partea vătămată au posibilitatea să se împace, și în acest fel, este înlăturată răspunderea penală.
Legiuitorul, prin schimbările pe care le-a efectuat cu aceste coduri, s-a gândit să avantajeze în primul rând persoanele care săvârșesc infracțiuni pentru prima dată și singulare. În schimb, pentru infractorii care săvârșesc  infracțiuni în concurs sancțiunile sunt mai aspre, respectiv sporul de pedeapsă obligatoriu, acesta în codul vechi fiind doar facultativ. O altă modificare a Codului penal se referă la faptul că nu mai sunt prevăzute pedepse pentru minori. Ei vor fi sancţionaţi exclusiv pe baza măsurilor educative, care pot fi atât privative, cât şi neprivative de libertate. În prima categorie se încadrează internarea într-un centru educativ sau unul de detenţie. Celelalte măsuri se referă la stagiul de formare civică, supravegherea sau consemnarea la sfârşit de săptămână.

Potrivit noului Cod penal, fotografierea sau înregistrarea convorbirilor unor persoane în domiciliul lor constituie infracţiune. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul difuzării imaginilor sau convorbirilor. Violarea domiciliului este, în continuare, considerată o infracţiune, iar acum se incriminează şi violarea sediului unei persoane juridice.

O altă noutate pe care o aduce Codul penal de la 1 februarie este infracțiunea de obstrucționare a justiției, ce se referă la împiedicarea organului judiciar de a efectua un act procedural sau refuzul de a pune actele sau informaţiile cerute la dispoziţia lui. Pedeapsa pentru această infracțiune este închisoarea de la trei luni la un an.

Totodată, se sancţionează folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, în cazul unui funcţionar public care solicită favoruri de natură sexuală la întocmirea unui act.

În plus, intimidarea sau umilirea unei persoane, prin pretinderea de favoruri sexuale nu va reprezenta infracţiunea de hărţuire sexuală doar în cazul în care aceasta este înfăptuită de şefi, ci şi atunci când ea este făcută de colegi.

Pe de altă parte, urmărirea unei persoane ori apelarea acesteia sau trimiterea de mesaje ce îi cauzează o stare de temere constituie infracţiunea de hărţuire.

 

Rep.: Prin urmare, pentru cei care sunt recidiviști sau au concurs de infracțiuni s-au înăsprit pedepsele?

Avocat Daniel Gașpar: Da, s-au înăsprit pedepsele. Nu mai avem un cod favorabil pentru ei, săvârșind concurs de infracțiuni, de exemplu tâlhărie, lovire, distrugere, la care înainte pedepsele se contopeau și se executa pedeapsa cea mai mare fara spor, acum la pedeapsa principală, pe care o va avea de executat se va aduna și sporul de pedeapsă  obligatoriu, acesta reprezentând 1/3 din cuantumul celorlalte pedepse aplicate pentru faptele concurente.

Una dintre cele mai importante modificări ale noului Cod de Procedură Penală, se referă la separarea funcţiilor judiciare în procesul penal, fiind introduse instituţia judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cea a judecătorului de cameră preliminară.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi este cel care în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează în cursul urmăririi penale cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind: măsurile preventive; măsurile asigurătorii; măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; administrarea anticipată a probelor. Asta înseamnă că, în cursul urmăririi penale, orice măsură ce ar putea să afecteze drepturile şi libertăţile părţilor este fie supusă, fie dispusă cenzurii judecătorului de drepturi şi libertăţi.

O altă modificare a Codului de Procedură penală se referă la măsurile preventive, interdicţia de a părăsi localitatea sau ţara fiind eliminate, introducându-se, astfel, arestul la domiciliu.

Arestul la domiciliu a fost  mult așteptat de cei care săvârșesc  infracțiuni, inculpatul având ocazia să stea cu familia, bineînțeles supravegheat de poliție. Conform acestor modificări, măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă de cel mult 30 de zile, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se prezenta în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat. El nu are voie să comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii sau experţii, precum şi cu orice alte persoane care nu locuiesc în mod obişnuit împreună cu el sau care nu se află în îngrijirea sa.

În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, cel care se află în stare de arest la domiciliu poate părăsi imobilul fără permisiunea oamenilor legii, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnate cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza.

Rep.: În legătură cu arestul la domiciliu. Cum sunt supravegheați cei arestați la domiciliu? Chiar sunt supravegheați 24 din 24?

Avocat Daniel Gașpar: Dacă în alte state avem de-a face cu o monitorizare prin GPS sau o altă monitorizare efectuată cu o tehnologie de vârf, la noi se folosește munca polițistului care trebuie să facă raportul persoanelor pe care le are în supraveghere, echipajele de poliție merg și verifică dacă se află la domiciliu inculpatul, care nerespectând această măsură nu face decât să o înlocuiasacă  cu măsura arestării preventive.

Părăsirea domiciliului nu face decât să-l ducă după gratii, și atunci, eu consider că este avantajos pentru el să stea la domiciliu liniștit și să aștepte judecarea acelui dosar până când judecătorul va stabili o altă măsură. Se face o confuzie între arestul la domiciliu care se aplică ca măsură preventivă doar persoanelor care sunt cercetate într-un dosar penal, neavând pronunțată o hotărâre definitivă și condamnarea. Foarte multe persoane vin și spun că vor să fie arestate la domiciliu. Arestarea se face doar în cadrul cercetarii și a procesului penal. După ce se pronunță o hotărâre definitivă, obligatoriu pedeapsa poate fi cu executare sau cu suspendare sub supraveghere.

 

 Rep.: Va rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre pedeapsa cu suspendare sub supraveghere

Avocat Daniel Gașpar: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere constă în stabilirea și aplicarea unei pedepse cu închisoarea de cel mult 3 ani, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, daca instanța apreciază că, ținând seama de persoana infractorului și de conduita avută de acesta anterior și ulterior comiterii infracțiunii, aplicarea pedepsei este suficientă, și chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Rep.: Care sunt modificările aduse la Codul Civil și Codul de Procedură Civilă?

Avocat Daniel Gașpar:  Noul Cod Civil cuprinde o serie de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale.Modificarea  radicală a modului de stabilire a primului termen de judecată, procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată precum și reglementarea expresă a mijloacelor materiale de proba, dar și schimbarea sistemului căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, accentuarea rolului medierii ca alternativă de rezolvare a litigiilor, obligativitatea reprezentarii părții de către avocat în faza recursului.

 Rep.: Se spune că instanțele sunt foarte aglomerate din cauza numărului de dosare. Cu noile prevederi ale Codului Penal și Civil, s-a mai micșorat numărul de dosare?

Avocat Daniel Gașpar: S-a mai micșorat numărul de dosare având în vedere obligativitatea  formulării cererilor de chemare în judecată, respectând dispozițiile imperate ale legii sub aspectul condițiilor de formă pe care trebuie sa le îndeplinească cererea de chemare în judecată și al elementelor pe care aceasta trebuie să le cuprindă, nu puține fiind situațiile în care instanța este investită cu o cerere care nici nu este ulterior completată, caz care duce la anularea acesteia.

Rep.: Din perspectiva dumneavoastră, ca avocat, ce modificări ar trebui aduse în legislația actuală?

Avocat Daniel Gașpar: Modificările sunt aduse întotdeauna prin creearea unui precedent mediatizat cu privire la o infracțiune sau o situație de fapt care este prevazută în acel moment dat de legislația în vigoare altfel decat ar trebui. Din punctul meu de vedere, s-a adus o vătămare gravă victimelor accidentelor rutiere, răspunderea penală a făptuitorului operând doar dacă exista 90 de zile îngrijiri medicale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here